Pagesa

Witamy w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej

Prezentowany w naszym serwisie Miejski System Informacji Przestrzennej Białegostoku (GIS - Geographic Information System) ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowany jako oficjalny dokument urzędowy. Wszelkie prawa do Systemu oraz prezentowanych za jego pomocą zasobów posiada Gmina Białystok. Kopiowanie i publikowanie Systemu lub jego fragmentów bez zgody i wiedzy upoważnionych przedstawicieli Gminy jest zabronione.

Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące serwisu proszę przesyłać pod adres gis@um.bialystok.pl lub dzwonić tel. 85 879 72 72. Za wszystkie uwagi serdecznie dziękujemy. Zespół autorski.
Czytaj ciąg dalszy

Informacje bieżące

Zapraszamy do korzystania z drugiego geoportalu miasta Białystok dostępnego pod adresem: http://bialystok.geoportal.wrotapodlasia.pl/.
      Nowy geoportal Białegostoku został uruchomiony w ramach realizacji projektu GIS Podlasia, platformy udostępniającej dane mapowe dla terenu województwa podlaskiego.
      Przed wejściem do portalu mapowego należy:
          - zaznaczyć Check box - „Akceptuję regulamin”,
          - kliknąć „Pomiń logowanie”.
      Życzymy udanego korzystania z zasobów mapowych geoportalu.

...

Informujemy, że w serwisie WebEWID dostępnym pod adresem https://webewid.um.bialystok.pl został uruchomiony „Portal rzeczoznawcy”, który umożliwia zdalny dostęp do rejestru cen i wartości nieruchomości oraz wgląd do zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków (dokumenty w wersji elektronicznej dostępne są od 1 stycznia 2011 r.) oraz „Portal komornika” umożliwiający zdalny dostęp do niepełnych danych ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku oraz złożenia zamówienia na wydanie informacji z bazy EGiB dla danej osoby w postaci: wypisu z rejestru gruntów, budynków, lokali w formie dokumentu elektronicznego lub drukowanego, zbioru danych bazy danych EGiB – dane przedmiotowe i podmiotowe.
Warunkiem uzyskania dostępu do ww. portali jest:
- złożenie wniosku o założenie konta wraz z kopią nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości lub kopią decyzji Ministra Sprawiedliwości o powołaniu na stanowisko komornika sądowego (wniosek dostępny pod adresem https://webewid.um.bialystok.pl)
- zawarcie umowy na korzystanie z portalu.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 85 879 72 72.

Miasto w liczbach

  1. Powierzchnia miasta - 102,12 km2
  2. Liczba mieszkańców (źródło: Ewidencja Ludności Urzędu Miejskiego w Białymstoku) - 279 764
  3. Liczba działek ewidencyjnych - 61 771
  4. Liczba budynków - 41 889
  5. Liczba osiedli - 28
  6. Gęstość zaludnienia - 2 740 osób/km2

Aktualność danych - maj 2017 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza

Jeżeli chcesz zlokalizować właściwą siedzibę swojej Obwodowej Komisji Wyborczej, kliknij w poniższy link

Instrukcja wyszukiwania siedziby OKW

Budżet partycypacyjny 2015

Jeżeli szukasz nieruchomości gminy Białystok, kliknij poniższy link:

Mapa nieruchomości gminy Białystok

Jak korzystać z zasobów miejskiego GIS

Aby obejrzeć zasoby mapowe miejskiego GIS-u, wystarczy kliknąć na jeden z wybranych linków – banerów (mapek) znajdujących się w lewym panelu oglądanej strony. Uruchomienie któregoś linku spowoduje przeniesienie nas bezpośrednio do okna umożliwiającego przeglądanie danych w formie map, zgrupowanych w jednym z pięciu tzw. serwisów mapowych (publiczny, akustyczny, demograficzny, geodezyjny i plany). Do przeglądania zasobów nie musimy posiadać zawansowanych umiejętności obsługi komputera ani dedykowanych programów. Wystarczy jedna z dostępnych przeglądarek internetowych. W razie wystąpienia problemów w obsłudze lub nawigacji po serwisie, proponujemy skorzystanie z „Podręcznika obsługi portalu mapowego miejskiego systemu informacji przestrzennej”, znajdującego się w zakładce Pomoc w każdym z serwisów.

Portal mapowy miejskiego SIP oprócz przeglądania udostępnionych zasobów, umożliwia również ich drukowanie. Dostępne narzędzia znacznie ułatwiają obsługę portalu jak i nawigację po zasobach. Możemy między innymi zmieniać jednostki miary przeglądanych danych, korzystać z wielu opcji wyszukiwania, począwszy od wyszukiwania np. adresów, a skończywszy na wyszukiwaniu obiektów. Mamy również możliwość włączenia legendy w celu dokładniejszej interpretacji przedstawionych danych, czy wyselekcjonowania obiektów i sporządzenia raportu w postaci tabeli.
Czytaj ciąg dalszy

NAPISZ SWOJĄ OPINIĘ
bialystok.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Wrota podlasia
Kamera
APLIKACJA MAPOWA