Pagesa

Witamy w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej

Prezentowany w naszym serwisie Miejski System Informacji Przestrzennej Białegostoku (GIS - Geographic Information System) ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowany jako oficjalny dokument urzędowy. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wszelkie prawa do Systemu oraz prezentowanych za jego pomocą zasobów posiada Gmina Białystok. Kopiowanie i publikowanie Systemu lub jego fragmentów bez zgody i wiedzy upoważnionych przedstawicieli Gminy jest zabronione.

Informacyjny Portal Mapowy miasta Białegostoku jest rozwiązaniem pilotażowym (nie jest to ostateczna wersja portalu). Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące serwisu proszę przesyłać pod adres gis@um.bialystok.pl lub dzwonić tel. 85 869 60 93. Za wszystkie uwagi serdecznie dziękujemy. Zespół autorski.
Czytaj ciąg dalszy

Informacje bieżące

Zapraszamy do korzystania z drugiego geoportalu miasta Białystok dostępnego pod adresem: http://bialystok.geoportal.wrotapodlasia.pl/.
      Nowy geoportal Białegostoku został uruchomiony w ramach realizacji projektu GIS Podlasia, platformy udostępniającej dane mapowe dla terenu województwa podlaskiego.
      Przed wejściem do portalu mapowego należy:
          - zaznaczyć Check box - „Akceptuję regulamin”,
          - kliknąć „Pomiń logowanie”.
      Życzymy udanego korzystania z zasobów mapowych geoportalu.

...

Informujemy, że w serwisie WebEWID dostępnym pod adresem https://webewid.um.bialystok.pl został uruchomiony „Portal rzeczoznawcy”, który umożliwia zdalny dostęp do rejestru cen i wartości nieruchomości oraz wgląd do zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków (dokumenty w wersji elektronicznej dostępne są od 1 stycznia 2011 r.) oraz „Portal komornika” umożliwiający zdalny dostęp do niepełnych danych ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku oraz złożenia zamówienia na wydanie informacji z bazy EGiB dla danej osoby w postaci: wypisu z rejestru gruntów, budynków, lokali w formie dokumentu elektronicznego lub drukowanego, zbioru danych bazy danych EGiB – dane przedmiotowe i podmiotowe.
Warunkiem uzyskania dostępu do portali jest:
- złożenie wniosku o założenie konta wraz z kopią nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości lub kopią decyzji Ministra Sprawiedliwości o powołaniu na stanowisko komornika sądowego (wniosek dostępny pod adresem https://webewid.um.bialystok.pl)
- zawarcie umowy na korzystanie z portalu.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 85 869 69 41.

Miasto w liczbach

  1. Powierzchnia miasta - 102,12 km2
  2. Liczba mieszkańców (źródło: Ewidencja Ludności Urzędu Miejskiego w Białymstoku) - 279 764
  3. Liczba działek ewidencyjnych - 61 771
  4. Liczba budynków - 41 889
  5. Liczba osiedli - 28
  6. Gęstość zaludnienia - 2 740 osób/km2

Aktualność danych - maj 2017 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza

Jeżeli chcesz zlokalizować właściwą siedzibę swojej Obwodowej Komisji Wyborczej, kliknij w poniższy link

Instrukcja wyszukiwania siedziby OKW

Budżet partycypacyjny 2015

Jeżeli szukasz nieruchomości gminy Białystok, kliknij poniższy link:

Mapa nieruchomości gminy Białystok

Jak korzystać z zasobów miejskiego GIS

Aby obejrzeć zasoby mapowe miejskiego GIS-u, wystarczy kliknąć na jeden z wybranych linków – banerów (mapek) znajdujących się w lewym panelu oglądanej strony. Uruchomienie któregoś linku spowoduje przeniesienie nas bezpośrednio do okna umożliwiającego przeglądanie danych w formie map, zgrupowanych w jednym z pięciu tzw. serwisów mapowych (publiczny, akustyczny, demograficzny, geodezyjny i plany). Do przeglądania zasobów nie musimy posiadać zawansowanych umiejętności obsługi komputera ani dedykowanych programów. Wystarczy jedna z dostępnych przeglądarek internetowych. Preferowane przeglądarki to Internet Explorer oraz Mozilla Firefox. W przypadku korzystania z innych przeglądarek, mogą być niedostępne wszystkie funkcjonalności serwisu lub niewłaściwie działać niektóre narzędzia. W razie wystąpienia problemów w obsłudze lub nawigacji po serwisie, proponujemy skorzystanie z „Podręcznika obsługi portalu mapowego miejskiego systemu informacji przestrzennej”, znajdującego się w zakładce Pomoc w każdym z serwisów.

Portal mapowy miejskiego SIP oprócz przeglądania udostępnionych zasobów, umożliwia również ich drukowanie oraz zapisywanie. Dostępne narzędzia znacznie ułatwiają obsługę portalu jak i nawigację po zasobach. Możemy między innymi zmieniać jednostki miary przeglądanych danych, korzystać z wielu opcji wyszukiwania, począwszy od wyszukiwania np. adresów, a skończywszy na wyszukiwaniu obiektów. Mamy również możliwość włączenia legendy w celu dokładniejszej interpretacji przedstawionych danych, czy wyselekcjonowania obiektów i sporządzenia raportu w postaci tabeli.
Czytaj ciąg dalszy

NAPISZ SWOJĄ OPINIĘ
bialystok.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Wrota podlasia
Kamera
APLIKACJA MAPOWA